Sven-David Sandström

composer

Biografi på svenska

Sven-David Sandström

Ingen tonsättare har som Sven-David Sandström präglat det samtida svenska musiklivet. Hans verklista, som räknar runt 300 kompositioner, bevisar inte bara en imponerande produktivitet. Den rymmer också en häpnadsväckande bredd: alltifrån storslagna operor och oratorier till intim körlyrik och kammarmusik. Med sin osannolika kombination av kreativitet och hantverksskicklighet, rastlösa nyfikenhet och grundmurade formsäkerhet växlar Sandström till synes obekymrat mellan sofistikerade orkesterpartitur och musikalmelodier, filmmusik och kyrkomusik. På 2000-talet har han fokuserat starkt på sakral körmusik.

Sven-David Sandström. Photo: Mats Bäcker

Sven-David Sandström
Photo: Mats Bäcker

Sitt genombrott fick Sven-David Sandström 1972 med Through and through, ett orkesterverk som möttes av ett internationellt gensvar när det två år senare framfördes av Concertgebouworkestern i Amsterdam. Sandström etablerade sig snabbt som en ledande modernist i den yngre skandinaviska tonsättargenerationen, inte sällan med partitur av skräckinjagande svårighetsgrad. Pierre Boulez valde till exempel att dirigera hans Utmost med BBC Symphony.

Kring 1980 inträffade en avgörande vändpunkt i Sven-David Sandströms tonspråk. Utan att överge de höga kraven på sina exekutörer hade hans musikaliska tilltal blivit enklare, mer känslosamt. Det epokgörande requiet De ur alla minnen fallna, en väldig fresk över Förintelsens barnamord, framstår idag som ett av de främsta verken i 1900-talets svenska musikskapande. En rad körverk började strömma ur Sandströms penna, alla ivrigt efterfrågade av landets många elitkörer. Samtidigt väcktes hans intresse för scenen, med bl.a. sex originella balettpartitur som resultat.

Stor uppmärksamhet rönte High Mass (1994), ett monumentalt verk för fem kvinnliga sångsolister, stor kör och orkester modellerat på J S Bachs mässa i h-moll. Med mässtexten disponerad i 25 satser, precis som förebilden, är tonspråket ändå alltigenom Sandströms. Denna mäktiga mässa uppfördes även tio år senare i Bachstaden Leipzig med Gewandhausorkestern under Herbert Blomstedts ledning och utgavs på Deutsche Grammophon.

Redan på 80-talet hade Sven-David Sandström komponerat ett par körmotetter efter barocka förebilder: ett slags hyllningar till Henry Purcell och Dietrich Buxtehude. Efter High Mass växte det fram en känsla av samhörighet med de äldre mästarna, i synnerhet Bach. Sandström uttrycker det som en önskan att få länka sig till traditionen. Sålunda har han gett oss Ordet (2004), en omfångsrik "passion" med evangelistpartiet skräddarsytt för Anne Sofie von Otter. Som librettist valde han poeten Katarina Frostensson, hans samarbetspartner redan i den framgångsrika operan Staden (1996). Vidare ett Juloratorium (2004), kantaten Wachet auf (2008) och, på uppdrag av Helmuth Rillings Internationale Bachakademie Stuttgart, ett Magnificat (2005) med orkestersats för tidstrogna barockinstrument. Rilling och Oregon Bach Festival ligger också bakom beställningen av den väldiga Messiah (2009), komponerad på exakt samma text som Händels välbekanta version.

En särställning intar serien av sex motetter efter Bachs förlagor. Initiativet togs av körprofessor Stefan Parkman och resulterade Lobet den Herrn. Det inspirerade Ingemar Månsson, en gång dirigent för Hägerstens Motettkör där Sandström sjöng i tenorstämman under många år, att beställa den dubbelköriga Singet dem Herrn. 2008 kunde Sandström avsluta denna unika kollektion av motetter; var och en tillägnad någon av Sveriges skickliga körledare.

Också i sin yrkesroll har Sven-David Sandström låtit sig inspireras av den store Thomaskantorn. 2008, när hans tioåriga kompositionsprofessur vid anrika Bloomington University i Indiana, USA var till ända, kunde han förverkliga en länge närd dröm. Att, liksom Bach, komponera för kyrkoårets samtliga högtider. Med glädje har han åtagit sig att regelbundet leverera musik: ett verk varannan vecka. Arbetet sker i nära samarbete med Storkyrkans musikaliska ensembler och Gustaf Sjökvist. Men också med körledaren Mona Ehntorp i stockholmsförorten Hässelbys församling och dess mer anspråkslösa resurser.

Detta är en lika unik som generös gåva till Svenska kyrkan och dess livaktiga musikliv. Sven-David Sandströms kompletta kyrkoårscykel kommer att fullbordas våren 2011 och med ca 65 verk täcka in samtliga helgdagar. Merparten är musik av varierande komplexitet för kör a cappella, men här finns också kantater för solist och orgel liksom rena instrumentalverk.

Camilla Lundberg